Adopcia

Deti Sv. Filomény

Prvá materská škola v Bangui (hlavné mesto Stredoafrickej republiky) už od minulého mesiaca funguje! Nesie meno po patrónke nášho projektu - sv. Filoméne. S finančnou pomocou našich dobrodincov sme mohli pomôcť rehoľným sestrám Daughters of Mary Immaculate (DMI) z Indie otvoriť prvú škôlku pre chudobné deti. Po dlhšej dobe majú tak deti možnosť začať svoju cestu vzdelávania, zabudnúť na strach z vojny a dostať tu každý deň jedlo.

Projekt môžete podporiť akoukoľvek čiastkou, či už jednorázovo alebo pravidelne, na č.účtu: IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903, SWIFT: TATR SKBX, do správy pre prijímateľa uveďte "Deti sv. Filomény". Všetkým dobrodincom srdečne ďakujeme!