Domov

Ilustračné foto č. 1 Ilustračné foto č. 2 Ilustračné foto č. 3 Ilustračné foto č. 4 Ilustračné foto č. 5 Ilustračné foto č. 6

„Všetko to čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú: Otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami.” (Ž 104)

Podporou vzdelávania juhosudánskeho školáčika pomôžete k jeho lepšej budúcnosti...

Už 50 centov denne pomôže k lepšej budúcnosti detí v „Kamennom meste”

„Lebo keď dávame, dostáva sa nám...” (sv. František)

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili...” (Mt 25, 40)

Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili. (Sv. Ján Bosco)

Aktuality

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí nám v máji 2020 poslali príspevky na Chlieb sv. Jozefa:

K.S. 5 €, J.S. 10 €, A.P. 40 €, M.J. 50 €, L.Z. 15 €, Gréckokatolícka Cirkev Bratislavská eparchia 100 €, H.K. 50 €, A.H. 20 €, L.S. 100 €, J.F. 190 €, T.H. 100 €, V.R. 500 €, M.G. 100 €, M.P. 20 €, J.S. 20 €, B.G. 200 €, M.T. 100 €, J.P. 20 €, Š.K. 100 €, D.R. 50 €, R.K. 1 320 €, R.K. 10 €, M.K. 200 €, Ľ.K. 100 €, V.K. 50 €, F.K. 50 €, S.M. 50 €, R.F. 20 €, J.A. 100 €, Z.K. 20 €, V.B. 50 €, Ľ.B. 50 €, F.R. 50 €, J.H. 100 €, S.S. 1 000 €, M.M. 20 €, J.H. 30 €, D.R. 300 €, E.B. 210 €, A.P. 50 €, A.Š. 100 €, M.D. 30 €, J.H. 40 €, Väzenská farnosť OS a OZ SR Dubnica nad Váhom 30 €, S.M. 20 €, Rímskokatolícka Cirkev Biskupstvo Nitra 450 €, Gréckokatolícka Cirkev Farnosť Liptovský Mikuláš 45 €, Z.Š. 20 €, M.Š. 90 €, M.D. 50 €, Pema Gas s.r.o. 50 €, M.Š. 20 €, F.P. 10 €, A.P. 100 €, Slovenský vikariát Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda 500 €.

Spolu 7 125 € bolo zaslaných do Stredoafrickej republiky, za ktoré rehoľné sestry Dcéry Panny Márie Nepoškvrnenej nakúpili potraviny pre takmer 200 najbiednejších rodín.

Chlieb sv. Jozefa – nádej pre hladujúcich v čase pandémie

Pozývame Vás podporiť charitatívne dielo Chlieb sv. Jozefa a pomôcť tak hladujúcim rodinám v období koronavírusovej epidémie v druhej najchudobnejšej krajine sveta - v Stredoafrickej republike.

4,6 miliónov obyvateľov tejto vnútrozemskej africkej krajiny je od roku 2012 ťažko skúšaných ozbrojenými konfliktami, násilím, prenasledovaním kresťanov a hospodárskou krízou. Pred Veľkou Nocou koronavírusová nákaza prenikla aj do hlavného mesta Bangui, i keď turisti sem na návštevu vôbec nechodia. Zo 16 pacientov sa už 12 uzdravilo, nezomrel zatiaľ nikto. V Bangui je v nemocnici k dispozícii 14 lôžok, tri respirátory, jedno kyslíkové zariadenie a žiadne izolačky pre nakazených. Počet zistených nakazených je nízky, pretože sa netestuje tak, ako v vyspelých krajinách – nie sú testy, nie je vyškolený personál. Vláda zaviedla ihneď podobné opatrenia ako inde vo svete, ktoré sa však ťažko dodržiavajú. V krajine, kde nie je tečúca voda samozrejmosťou a kde väčšina ľudí musí pitnú vodu kupovať a nosiť si ju do domova zo vzdialených studní aj niekoľko kilometrov, je dodržiavanie hygienických opatrení pre nás nepredstaviteľné...

Veľa ľudí, ktorí žijú „z ruky do úst“ stratilo prácu, čo má pre celé rodiny katastrofálne následky. Nemôžu sedieť doma, aj keď majú strach z nákazy a snažia sa nejako zarobiť na každodenné jedno jedlo. Veľa detí trpí chronickou podvýživou, čo ešte zhoršuje ich imunitu voči akýmkoľvek chorobám. Neexistuje tu žiaden sociálny systém a o chudobných, chorých, či postihnutých sa tu nikto nestará. Ľudia na vidieku o hrozbe nákazy nie sú dokonca ani informovaní. O dostupnosti lekárskej starostlivosti sa tiež nedá hovoriť.

Občianske združenie Dobrota pre Afriku pomáha núdznym v Stredoafrickej republike už tretí rok v spolupráci s indickými rehoľnými sestrami Dcéry Panny Márie Nepoškvrnenej. V rámci projektu Chlieb sv. Jozefa zabezpečuje rehoľa vďaka slovenským dobrodincom jedlo pre vnútorných utečencov, siroty, invalidov, vdovy a starších obyvateľov. Sestra Amala, predstavená rehole tvrdí, že v súčasnej situácii ľudia v Stredoafrickej republike nezomrú na koronavírus, ale od hladu, a to platí aj pre iné africké krajiny.

Sestry však nestrácajú nádej. Snažia sa navštevovať najmä starších, chorých, telesne postihnutých, nevidiacich, vdovy a siroty v okolí Bangui. Veľa z nich nemalo čo jesť aj niekoľko dní a pri živote ich držala len nádej, že im Boh nejakým spôsobom pomôže. Na Veľkú Noc pomohli sestry 70 rodinám vo farnosti Mukassa s potravinovými balíčkami „prvej pomoci“ (ryža, manioková múka, olej, soľ a cukor) na jeden mesiac. Sestry nás prosia o finančnú pomoc pre ďalšie rodiny, ktoré si nedokážu samy pomôcť. V politicky a hospodársky nestabilnom štáte nemajú šancu prežiť nielen koronakrízu, ale ani v situácii bez epidémie.

V súčasnej kritickej situácii vás prosíme o akúkoľvek finančnú podporu na úmysel Chlieb sv. Jozefa, aby sme mohli nakŕmiť hladné rodiny v tejto ťažko skúšanej krajine. Vašou odplatou bude modlitba chudobného, ktorému pomôžete. Nech vás Pán požehná za Vašu dobrosrdečnosť!

Finančné príspevky môžete posielať na č. účtu: IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903, názov účtu: Dobrota pre Afriku, do správy pre prijímateľa napíšte: Chlieb sv. Jozefa.

Pomoc pre obete rozsiahlych povodní v Stredoafrickej republike

Zapojte sa do projektu Chlieb sv. Jozefa a pomôžte obetiam najväčších povodní v okolí rieky Ubangi v Stredoafrickej republike za posledných 20 rokov. Na štadióne v hlavnom meste Bangui našlo koncom októbra útočište 500 rodín, väčšinou ženy s deťmi, ktoré v krátkom čase prišli o strechu nad hlavou. Ich hlinené domčeky zničili prívalové dažde, nestačili si zobrať so sebou nič, zachránili si len holý život.

Občianske združenie Dobrota pre Afriku pomáha núdznym v tejto druhej najchudobnejšej krajine sveta už dva roky v spolupráci s indickými rehoľnými sestrami Dcéry Panny Márie Nepoškvrnenej. V rámci projektu Chlieb sv. Jozefa zabezpečuje rehoľa vďaka slovenským dobrodincom základné životné potreby pre vnútorných utečencov, invalidov, chorých a postihnutých obyvateľov.

V súčasnej kritickej situácii prosíme o akúkoľvek finančnú pomoc pre 500 rodín z okolia Bangui, ktoré momentálne žijú v provizórnych podmienkach. Dokonca sa tu už narodili aj bábätká. V dôsledku zlých hygienických podmienok a krajného nedostatku jedla a pitnej vody hrozia epidémie cholery, týfusu a iných infekčných chorôb. Obyvatelia krajiny sú od r. 2012 ťažko skúšaní ozbrojenými konfliktami, násilím a hospodárskou krízou. Súčasná prírodná katastrofa ešte zvýšila ich utrpenie.

Finančné príspevky môžete posielať na č. účtu IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903, názov účtu: Dobrota pre Afriku, do správy pre prijímateľa napíšte: Chlieb sv. Jozefa - povodne. Vaša pomoc bude obratom použitá na nákup jedla, vody, hygienických potrieb, matracov a oblečenia pre postihnuté rodiny.

Video z povodní: https://www.youtube.com/watch?v=0Qp6tPAy7TE

Za Vašu dobrosrdečnosť vopred ďakujeme!

Termíny Misijnej burzy:
25. 11. 2019, 16. 12. 2019 – decembrový posun!!!

27. 1. 2020, 24. 2. 2020, 30. 3. 2020, 27. 4. 2020, 25. 5. 2020, 29. 6. 2020, 28. 9. 2020, 28. 10. 2020, 30. 11. 2020

Milí priatelia!
Dovoľujeme si Vás upozorniť na mimoriadny decembrový termín našej Misijnej burzy: 16 . DECEMBER 2019 od 16. do 20. hod.v Dome Quo Vadis na Hurbanovom nám. v Bratislave (dobrovoľnícka kaviareň). Kúpou knižky, CD, DVD alebo zaujímavého darčeka, či bižutérie z Afriky pomôžete nakŕmiť školákov v Južnom Sudáne a v Stredoafrickej republike. Príďte zažiť radosť z dávania, ale aj z dostávania. Ochutnávka africkej kávy a čaju zdarma pre každého!

Chlieb Sv. Jozefa

V máji 2018 sme začali nový projekt na podporu chudobných rodín v Stredoafrickej republike - Chlieb sv. Jozefa. 1. mája katolícka Cirkev oslavovala sviatok sv. Jozefa, no pre veriacich v hlavnom meste Bangui to bol "čierny deň" - počas sv. omše, kedy bolo v katedrále takmer 3000 ľudí, vtrhli dnu moslimskí ozbrojenci, zabili kňaza a 12 veriacich a vyše 100 ľudí bolo zranených. Nastal chaos a zmätok a mnoho kresťanských rodín bolo nútených ujsť do buše, aby si zachránili život. Pretože nemali možnosť zabezpečiť si potraviny,boli vydaní napospas hladu.

Indické rehoľné sestry Daughters of Mary Immaculate, ktoré v Bangui začali svoju misiu v novembri 2017, zakúpili s našou podporou základné potraviny na niekoľko dní pre viac ako 400 rodín a po ťažkostiach s dopravou kvôli bezpečnosti sa im nakoniec podarilo rozniesť ich tým, čo to najviac potrebujú.

Prosíme dobrodincov, aby prispeli akoukoľvek čiastkou na tento úmysel aby sme mohli opäť zakúpiť potraviny pre hladné rodiny v tejto ťažko skúšanej krajine.

Číslo účtu IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903, SWIFT: TATR SKBX
Vopred Vám všetkým srdečne ďakujeme!

Deti Sv. Filomény

Prvá materská škola v Bangui (hlavné mesto Stredoafrickej republiky) už od minulého mesiaca funguje! Nesie meno po patrónke nášho projektu - sv. Filoméne. S finančnou pomocou našich dobrodincov sme mohli pomôcť rehoľným sestrám Daughters of Mary Immaculate (DMI) z Indie otvoriť prvú škôlku pre chudobné deti. Po dlhšej dobe majú tak deti možnosť začať svoju cestu vzdelávania, zabudnúť na strach z vojny a dostať tu každý deň jedlo.

Projekt môžete podporiť akoukoľvek čiastkou, či už jednorázovo alebo pravidelne, na č.účtu: IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903, SWIFT: TATR SKBX, do správy pre prijímateľa uveďte "Deti sv. Filomény". Všetkým dobrodincom srdečne ďakujeme!

Aj v roku 2019 nám môžete poukázať 2 % (3%) zo svojej zaplatenej dane z príjmu.

V roku 2017 sme prijaté 2 % dane z príjmu použili na:

  • ovocie, zeleninu a mlieko pre 50 detí v sirotinci v Tamale, Ghana
  • raňajky pre 600 školákov Základnej školy Panny Márie Pomocnice kresťanov v dedine Mogiri v Južnom Sudáne
  • poštové zásielky pre sirotinec v Ghane a v Južnom Sudáne

Pomôžte nám pomáhať ďalším chudobným deťom, ktoré potrebujú podporu. Nebude Vás to stáť žiadne financie navyše, len vyplnenie a zaslanie jedného tlačiva podľa inštrukcií – podrobnosti nájdete tu.

Vaše 2 % pomôžu tým, ktorí to naozaj potrebujú!

Z kameňolomu – do školy...

Od r. 2014 umožňujeme získavať vzdelanie najmä sirotám a polosirotám z najchudobnejších pomerov v spolupráci s rehoľou Daughters of Mary Immaculate (Dcéry Panny Márie Nepoškvrnenej) a s bratmi františkánmi OFM. Tento rok sme zapojili do projektu 140 detí z dediny Rock City, kde sa prevažná väčšina obyvateľov živí lámaním kameňa. Veľa detí namiesto školskej dochádzky pracuje v kameňolome.

Už 15 Eur mesačne pomôže, aby tieto deti mohli začať chodiť do školy a získať tak pre seba aj svoje rodiny lepšiu budúcnosť.

Ak si chcete adoptovať na diaľku sudánskeho školáčika, kontaktujte nás na tel. č. 0903 227 594 alebo mailom: maria.galikova@dobrotapreafriku.sk.

Chceli by ste prispievať ľubovoľnou čiastkou na naše projekty bez toho, aby ste sa zaviazali adoptovať si na diaľku konkrétne dieťa?

Staňte sa členom Klubu priateľov chudobných detí MARAFIKI WEMA (swahilsky Priatelia Dobroty) a podporte našu prácu pre najchudobnejších...

Viac informácií

DETI SV. BAKITY – ADOPCIA „NA MIERU“ PRE KAŽDÉHO

Do nášho nového projektu sa môže zapojiť ktokoľvek bez vyplňovania prihlášky. Čiastku si môže stanoviť každý ľubovoľne a prispievať na školné pre školákov v Južnom Sudáne či už v pravidelných intervaloch alebo jednorázovo.

Podrobnejšie informácie.

Už od r. 2015 dostávajú školáci v základnej škole v dedine Digala v Južnom Sudáne desiatu a teplý obed vďaka všetkým, ktorí prispeli na Bochník sv. Antona. Deti dostávajú na desiatu sladkú kašu "asida" a na obed fazuľu s ryžou alebo s "ugali", čo je kaša z múky a vody. Chlieb dostávajú 5krát do mesiaca. Strava v škole nie je v tejto krajine samozrejmosťou. Pre mnohé deti školský obed znamená častokrát jediné jedlo za celý deň.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste akoukoľvek čiastkou prispeli a pomohli ste tak nakŕmiť týchto školáčikov!

Peniaze na Bochník sv. Antona môžete posielať aj naďalej na číslo účtu: 292 290 8903/1100 (Tatrabanka).

Duchovná adopcia

Nie všetci ľudia môžu pomáhať finančne, ale môžu za tieto deti obetovať svoje modlitby alebo utrpenie. Preto chceme ponúknuť možnosť duchovnej „adopcie“ afrických detí. Kto má záujem, môže sa prihlásiť telefonicky, písomne alebo elektronicky cez internet – my mu pridelíme jedno dieťa, za ktoré sa bude denne modliť ľubovoľnú modlitbu a pošleme mu aj jeho fotku. Pošlite nám svoju adresu, prípadne telefónne číslo a email.