Domov

Ilustračné foto č. 1 Ilustračné foto č. 2 Ilustračné foto č. 3 Ilustračné foto č. 4

Adoptovaním chudobného dieťaťa v Keni a podporou jeho vzdelávania pomôžete k lepšej budúcnosti celej jeho rodiny...

Pomôžme „deťom z ulice” dosiahnuť dôstojné podmienky pre ich život...

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili...” (Mt 25, 40)

Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili. (Sv. Ján Bosco)

Nájdete nás aj na Facebooku

Aktuality

DETI SV. BAKITY – ADOPCIA „NA MIERU“ PRE KAŽDÉHO

Do nášho nového projektu sa môže zapojiť ktokoľvek bez vyplňovania prihlášky. Čiastku si môže stanoviť každý ľubovoľne a prispievať na školné pre školákov v Južnom Sudáne či už v pravidelných intervaloch alebo jednorázovo.

Podrobnejšie informácie.

Charity shop „Bazár sv. Alžbety“ po dlhšej prestávke znovu otvárame 8. júla 2015 v nových priestoroch. Vďaka našim dobrodincom a sympatizantom, ktorí nám kúpili nové okná, dvere a dlažbu, sme sa mohli presťahovať do Komunitného centra na Bazovského 6 v Bratislave-Dúbravke. Naša vďaka patrí aj firme Adverti, s.r.o., ktorá nám pomohla s reklamným označením, na ktoré nám poskytla zľavu. Tešíme sa na Vašu návštevu v obvyklých otváracích hodinách: utorok – piatok od 14.00 do 18.00 hod. Kúpou darčeka u nás pomôžete deťom v našich rozvojových projektoch.

Ďakujeme srdečne všetkým, ktorí nám poslali 2% z dane! O ich využití Vás budeme informovať.

Už tretí mesiac dostávajú školáci v základnej škole v dedine Digala v Južnom Sudáne desiatu a teplý obed vďaka všetkým, ktorí prispeli na Bochník sv. Antona. Deti dostávajú na desiatu sladkú kašu "asida" a na obed fazuľu s ryžou alebo s "ugali", čo je kaša z múky a vody. Chlieb dostávajú 5krát do mesiaca. Strava v škole nie je v tejto krajine samozrejmosťou. Pre mnohé deti školský obed znamená častokrát jediné jedlo za celý deň.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste akoukoľvek čiastkou prispeli a pomohli ste tak nakŕmiť týchto školáčikov!

Peniaze na Bochník sv. Antona môžete posielať aj naďalej na číslo účtu: 292 290 8903/1100 (Tatrabanka).

Darčeky pre deti do Kene

Milí adoptívni rodičia!

Sme Vám veľmi povďační a vážime si, že pomáhate deťom v našom projekte Podpora vzdelávania chudobných detí a platíte im náklady na školu. Keďže detí v projekte stále pribúda – v Keni je ich momentálne 291- je stále náročnejšie logisticky zvládať dopravu vašich darčekov, ktoré im posielate. Prosíme, aby ste dodržiavali nasledujúce pravidlá:

  • Darček pre jedno dieťa by nemal presahovať objem jednej obálky A 4, môže byť aj bublinková – maximálne jedenkrát do roka.
  • Listy s fotkami a pohľadnicami môžete posielať aj viackrát do roka.
  • Neposielajte bloky, zošity, výkresy, skicáre, ťažké knihy, slovensko-anglické slovníky, veľké objemné hračky, puzzle, lego, hračky s magnetickými časťami, šálky, poháre, čokolády, elektroniku, drahé veci (hodinky apod.).
  • Nepoužívajte darčekové tašky – šetríme hmotnosť batožiny.
  • Neposielajte darčeky priamo do Kene, lebo pracovníci musia platiť vysoké colné poplatky za každý balíček (lopta vyjde na 50 eur, balík sladkostí 25 eur).

Darčeky deti dostávajú na konci trimestra (apríl, august) alebo na konci školského roka (koniec novembra) ako odmenu za študijné výsledky a motiváciu. Skôr darčeky nedostanú. Deti v Afrike nedostávajú darčeky na Vianoce, ani na Mikuláša. Snažme sa prispôsobiť sa ich kultúre a nevnucujme im naše zvyky.

Niektoré deti nedostávajú listy ani darčeky, a niektoré dostávajú objemné balíky, ktoré môžu v druhých deťoch vzbudzovať pocit závisti alebo ľútosti. Na fotografiách vidíte šťastné deti, ktoré dostali kopu vecí, ale na druhej strane sú tu aj tie, ktoré dostali skromnejšie obálky, ale tiež s dobrým úmyslom. Nechceme, aby medzi deťmi vznikali zlé vzťahy, závistlivosť a nevraživosť. Nechceme, aby od vás deti požadovali zaslanie darčekov, pretože to videli u druhých kamarátov. Boli by sme radi, keby ste pochopili naše úsilie a dodržiavali horeuvedené zásady. Pomôžete nám tak vychovať z „našich“ detí skromných a šťastných ľudí.

Milí priatelia!

Prešlo vyše roka, čo sme sa vás obrátili s prosbou o podporu dokončenia a vybavenia Základnej internátnej školy sv. Filipa Neriho v Joske, v Keni.

Vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli finančným darom na účely dostavby, vybavenia tried a internátu, sa sen stal skutočnosťou a triedy majú okná, omietky, sú vymaľované, zariadené a tento rok pribudli aj triedy vyšších ročníkov. Škola má kapacitu 450 žiakov a internát 250 žiakov. V tomto školskom roku navštevuje školu 310 žiakov a materskú školu 70 detí.

Celková výška vašich darov, ktorá sa použila: 37 800.- EUR

Všetkým srdečne ďakujeme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania!

Studňa pre Základnú školu sv. Filipa Neriho už funguje

Na videu si môžete pozrieť, ako sa deti v Základnej internátnej škole sv. Filipa Neriho tešia z toho, že majú dostupnú tečúcu vodu – vec pre nás každodenná a samozrejmá, ale pre tieto deti je to sviatok... Vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli na vyvŕtanie studne.

Čerpadlo funguje zatiaľ na generátor, ktorý nie je kapacitne celkom dostačujúci a je potrebné aj vybudovanie vodovodných rozvodov, aby deti mohli začať používať nové kúpeľne a splachovacie WC.

Ďakujeme vopred všetkým tým, ktorí nám prispejú na dokončenie tohto projektu.

Keď sa podarí do školy zaviesť elektrinu, bude možné aj zapojenie kvalitného čerpadla a bezproblémové používanie vody na bežné účely. Skvalitní sa hygiena, a tým aj prevencia rôznych ochorení, spôsobených nedostatočnou hygienou.

Duchovná adopcia

Nie všetci ľudia môžu pomáhať finančne, ale môžu za tieto deti obetovať svoje modlitby alebo utrpenie. Preto chceme ponúknuť možnosť duchovnej „adopcie“ afrických detí. Kto má záujem, môže sa prihlásiť telefonicky, písomne alebo elektronicky cez internet – my mu pridelíme jedno dieťa, za ktoré sa bude denne modliť ľubovoľnú modlitbu a pošleme mu aj jeho fotku.