Domov

Ilustračné foto č. 1 Ilustračné foto č. 2 Ilustračné foto č. 3 Ilustračné foto č. 4

Adoptovaním chudobného dieťaťa v Keni a podporou jeho vzdelávania pomôžete k lepšej budúcnosti celej jeho rodiny...

Pomôžme „deťom z ulice” dosiahnuť dôstojné podmienky pre ich život...

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili...” (Mt 25, 45)

Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili. (Sv. Ján Bosco)

Nájdete nás aj na Facebooku

Aktuality

Milí priatelia!

Prešlo vyše roka, čo sme sa vás obrátili s prosbou o podporu dokončenia a vybavenia Základnej internátnej školy sv. Filipa Neriho v Joske, v Keni.

Vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli finančným darom na účely dostavby, vybavenia tried a internátu, sa sen stal skutočnosťou a triedy majú okná, omietky, sú vymaľované, zariadené a tento rok pribudli aj triedy vyšších ročníkov. Škola má kapacitu 450 žiakov a internát 250 žiakov. V tomto školskom roku navštevuje školu 310 žiakov a materskú školu 70 detí.

Celková výška vašich darov, ktorá sa použila: 37 800.- EUR

Všetkým srdečne ďakujeme a vyprosujeme veľa Božieho požehnania!

Studňa pre Základnú školu sv. Filipa Neriho už funguje

Na videu si môžete pozrieť, ako sa deti v Základnej internátnej škole sv. Filipa Neriho tešia z toho, že majú dostupnú tečúcu vodu – vec pre nás každodenná a samozrejmá, ale pre tieto deti je to sviatok... Vďaka vám všetkým, ktorí ste prispeli na vyvŕtanie studne.

Čerpadlo funguje zatiaľ na generátor, ktorý nie je kapacitne celkom dostačujúci a je potrebné aj vybudovanie vodovodných rozvodov, aby deti mohli začať používať nové kúpeľne a splachovacie WC.

Ďakujeme vopred všetkým tým, ktorí nám prispejú na dokončenie tohto projektu.

Keď sa podarí do školy zaviesť elektrinu, bude možné aj zapojenie kvalitného čerpadla a bezproblémové používanie vody na bežné účely. Skvalitní sa hygiena, a tým aj prevencia rôznych ochorení, spôsobených nedostatočnou hygienou.

Adopcia tried – Južný Sudán

V novembri pripravujeme nový systém podpory vzdelávania v Južnom Sudáne - kolektívnu adopciu jednotlivých tried. Zapojiť sa môže ktokoľvek akoukoľvek sumou v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach, alebo len jednorázovo. Dôvodom je kultúra miestneho obyvateľstva – našim cieľom je predísť vyvyšovaniu sa sponzorovaných detí nad tými, ktoré sponzorov nemajú a nemôžu si dovoliť chodiť do školy, keďže nie je v našich silách pomôcť úplne každému dieťaťu.

Duchovná adopcia

Nie všetci ľudia môžu pomáhať finančne, ale môžu za tieto deti obetovať svoje modlitby alebo utrpenie. Preto chceme ponúknuť možnosť duchovnej „adopcie“ afrických detí. Kto má záujem, môže sa prihlásiť telefonicky, písomne alebo elektronicky cez internet – my mu pridelíme jedno dieťa, za ktoré sa bude denne modliť ľubovoľnú modlitbu a pošleme mu aj jeho fotku.