Adopcia

Pomoc sv. Bakhity

„Lebo keď dávame, dostáva sa nám...“ (sv. František)

V rámci projektu Deti sv. Bakhity – „adopcia na mieru“ sme z iniciatívy pátra Massea, OFM v r. 2015 – 2016 podporovali vzdelávanie chudobných detí v základnej škole „Brother Augusto Memorial Primary School“ v dedinke Kit v spolupráci s bratmi sv. Martina de Porrés.

Keďže bratia v roku 2017 našli iný zdroj financovania tejto školy, po dohode s pátrom Federicom, OFM, sme projekt pretransformovali na pomoc najchudobnejším rodinám vo farnosti Najsvätejšej Trojice v Jube (hlavné mesto Južného Sudánu). Vaše dobrovoľné príspevky sme použili na zaplatenie lekárskych vyšetrení, nákup liekov, úhradu nájomného, kúpu jedla a zaplatenie školného pre najnúdznejšie prípady.

Je ťažké rozhodovať sa v krajine, kde je prevažná väčšina obyvateľov chudobná, kto je naozaj v núdzi, či v biede. Rozhodli sme sa pokračovať touto formou v  pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú a nemajú žiadnu inú šancu na možnosť podpory. Z vyzbieraných príspevkov bude misionár p. Federico platiť lieky, zdravotnú starostlivosť, školné, výdavky na jedlo pre najchudobnejšie rodiny.

Názov projektu sme zmenili na Pomoc sv. Bakhity. Patrónkou projektu je aj naďalej sv. Bakhita.

Sv. Bakita (prvá sudánska svätá) bola ako dieťa unesená a odvlečená do otroctva, nemala možnosť študovať, ale po čase sa z nej stala rehoľná sestra. Bola pracovitá, láskavá, obetavá, pokorná a jednoduchá. Dokázala si tak získať ľudí a inšpirovať ich aj duchovne. Robila všetko s nadprirodzeným nadšením. Rozumela si s deťmi, mala zmysel pre humor, bola spontánna a múdra. Jej sviatok pripadá na 8. februára.

Miestny garant projektu:
P. Federico Gandolfi, OFM - Rehoľa menších bratov – Františkánov

Prispejte, prosím, akoukoľvek čiastkou, ktorú si zvolíte, či už pravidelne alebo jednorázovo, na Pomoc sv. Bakhity, aby sme mohli pomáhať aj naďalej najnúdznejším ľuďom v Južnom Sudáne.

Číslo účtu: 292 290 8903/1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903
SWIFT: TATR SKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte „Pomoc sv. Bakity“.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť!