Vzdelanie

Vzdelanie

V rozvojových krajinách Afriky chodí pravidelne do školy len časť detí školského veku. Chudoba ako základný problém spoločnosti spôsobuje nielen nedostupnosť základného vzdelania, ale aj zlý zdravotný stav obyvateľstva v dôsledku chronickej podvýživy. V krajinách, kde neexistuje zdravotné, či sociálne poistenie, sú pre najchudobnejšie rodiny veľmi ťažké podmienky na prežitie a ak aj rodina má nejaký príjem, často jej nezostávajú prostriedky na zaplatenie školného pre deti.

Vzdelanie je prvým krokom na ceste k lepšej budúcnosti pre celú rodinu, pretože ak aspoň jedno z detí získa kvalifikáciu pre určitý druh povolania, môže sa zamestnať a finančne pomáhať svojej rodine.

Cieľom našich projektov Deti sv. Filomény a Deti sv. Bakhity (predtým Podpora vzdelávania chudobných detí) je sprostredkovať vzdelanie konkrétnym deťom, pochádzajúcim z najchudobnejších podmienok, najmä sirotám a polosirotám v najchudobnejších krajinách sveta – Južný Sudán a Stredoafrická republika.

Darca posiela finančnú čiastku na konkrétne dieťa, ktorému sa hradí školné, školské pomôcky a učebnice, školská uniforma a v niektorých prípadoch aj školský obed. Dieťa má tak zabezpečené aspoň minimum životných podmienok, aké majú ostatné deti vo svete.

Darcom - adoptívnym rodičom sa môže stať ktokoľvek, kto by rád umožnil chudobným deťom získať vzdelanie.

Dieťa si môžu adoptovať jednotlivci, rodiny, študenti, skupiny a spoločenstvá ľudí, farnosti, školy, triedy, firemné kolektívy, obce a pod. Pokiaľ je pre niekoho ročná čiastka príliš vysoká a z rôznych dôvodov nie je schopný pripojiť sa ku skupine viacerých prispievateľov, môže prispievať na základe dohody s koordinátorom aj nižšou sumou.

Ako postupovať pri adopcii:

Ak ste sa rozhodli podporovať konkrétne dieťa, prihláste sa telefonicky koordinátorke projektu na tel.č. 0903 227 594 alebo písomne elektronicky na adresu maria.galikova@dobrotapreafriku.sk alebo poštou. Uveďte svoje meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu a v akých časových intervaloch chcete posielať finančnú podporu (mesačne, štvrťročne, polročne alebo raz ročne). Môžete si vybrať, či chcete podporovať chlapca alebo dievča, prípadne aj vek (mladšie, staršie). Koordinátorka Vám pridelí dieťa z databázy voľných detí. Poštou Vám pošle darovaciu zmluvu s potrebnými údajmi, Certifikát o adopcii, stručný životopis dieťaťa a jeho fotku. Prihlasovanie do projektu je možné kedykoľvek v priebehu roka.

Ak chce adoptívny rodič ukončiť finančnú podporu, nahlási to koordinátorke, aby bolo možné pre dané dieťa hľadať iného darcu.

Adoptívni rodičia dostávajú raz ročne správu o tom, ako sa ich dieťaťu darí – kópiu vysvedčenia, list alebo namaľovaný obrázok od dieťaťa.

Dar je použitý nasledovne:

  • 170 € alebo 110 € z celkovej sumy 180 € alebo 120 € - priamo pre dieťa – školné, školská uniforma, učebnice, školské pomôcky, školské obedy a prípadne ďalšie potrebné veci
  • 10 € z celkovej sumy 180 € alebo 120 € je použitých na administratívne náklady spojené s realizáciou projektu na Slovensku (poštovné, bankové poplatky, kancelárske potreby, tlač fotiek, web stránky, propagačný materiál...)

Príspevok je možné zaplatiť bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v zmluve. Nezabudnite vždy uviesť variabilný symbol (číslo dieťaťa), ktorý je v zmluve, aby sme platbu mohli rýchlejšie identifikovať.

Bankové údaje:

Číslo účtu IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903
SWIFT: TATR SKBX
Tatra banka, a.s. Bratislava