Jedlo

Chlieb Sv. Jozefa

V máji 2018 sme začali nový projekt na podporu chudobných rodín v Stredoafrickej republike - Chlieb sv. Jozefa. 1. mája katolícka Cirkev oslavovala sviatok sv. Jozefa, no pre veriacich v hlavnom meste Bangui to bol "čierny deň" - počas sv. omše, kedy bolo v katedrále takmer 3000 ľudí, vtrhli dnu moslimskí ozbrojenci, zabili kňaza a 12 veriacich a vyše 100 ľudí bolo zranených. Nastal chaos a zmätok a mnoho kresťanských rodín bolo nútených ujsť do buše, aby si zachránili život. Pretože nemali možnosť zabezpečiť si potraviny,boli vydaní napospas hladu.

Indické rehoľné sestry Daughters of Mary Immaculate, ktoré v Bangui začali svoju misiu v novembri 2017, zakúpili s našou podporou základné potraviny na niekoľko dní pre viac ako 400 rodín a po ťažkostiach s dopravou kvôli bezpečnosti sa im nakoniec podarilo rozniesť ich tým, čo to najviac potrebujú.

Prosíme dobrodincov, aby prispeli akoukoľvek čiastkou na tento úmysel aby sme mohli opäť zakúpiť potraviny pre hladné rodiny v tejto ťažko skúšanej krajine.

Číslo účtu IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903, SWIFT: TATR SKBX
Vopred Vám všetkým srdečne ďakujeme!