Ako pomôcť

Ako nám môžete pomôcť

Našu činnosť môžete podporiť rôznymi formami:

 • finančným príspevkom, či už jednorázovo alebo pravidelne:

  Číslo účtu: 292 290 8903 / 1100
  IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903
  SWIFT: TATR SKBX
  Tatra banka, a.s. Bratislava

 • adoptovaním si dieťaťa v Južnom Sudáne a jeho pravidelnou podporou v rámci projektu Podpora vzdelávania chudobných detí
 • vstupom do klubu  Marafiki Wema
 • poskytnutím 2 % dane z príjmu v aktuálnom období
 • pomocou pri propagácii našich projektov - šírením informácií o nás vo vašom okolí, v médiách, sprostredkovaním potenciálnych darcov alebo spolupracovníkov
 • dobrovoľníckou prácou pre organizáciu
 • darovaním vecí do nášho bazárika na základe telefonického dohovoru
 • zakúpením darčekov v „Bazáre sv. Alžbety“
 • zakúpením darčekov na našich burzách alebo cez Facebookové stránky „Misijná burza“ a „Charity point“
 • modlitbou za naše dielo, za všetky deti zapojené do projektu, ale aj za všetky chudobné deti v rozvojových krajinách
 • pomocou pri príprave propagačného materiálu – tlač letákov, plagátov
 • sponzorstvom chodu našej organizácie

Vaše finančné dary využijeme na zabezpečenie stravovania pre školákov v Južnom Sudáne a na zaplatenie školného pre deti v južnej Indii.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte, prosím.

POSTUP PRI POUKÁZANÍ 2% DANE Z PRÍJMU

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sám daňové priznanie: 

 • Váš zamestnávateľ Vám na základe ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov vystaví Potvrdenie o príjme a zaplatení dane v roku 2019. 
 • ​​
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2(3) % dane. Suma musí byť minimálne 3,32 €, aby mohla byť poukázaná v prospech organizácie.
 • Najneskôr do 30. 4. 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie ako SZČO alebo firma:

 • Výšku sumy zodpovedajúcu 2 (3) % vpíšete do príslušnej kolonky v daňovom priznaní za rok 2019. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania. 
 • Údaje potrebné vyplniť do daňového priznania:

  Názov: Dobrota pre Afriku
  Sídlo: Bezekova 24, 841 02 Bratislava
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 423 57 454
 • Daňové priznanie je nutné odovzdať do 31. marca 2020. Pri opravnom a odloženom daňovom priznaní nie je možné venovať 2 (3) % dane. 

Ak ste pracovali ako dobrovoľník:

 • Dobrovoľníci, ktorí odpracovali pre nejakú organizáciu v roku 2019 aspoň 40 hodín, môžu darovať až 3 % zo svojich daní. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali, o potvrdenie.