Adopcia

Základná škola sv. Filipa Neriho

Základná škola sv. Filipa Neriho

Základná škola sv. Filipa Neriho sa nachádza v lokalite Joska, približne 40 km od hlavného mesta Nairobi. Vidiecké oblasti krajiny sú značne zanedbávané. Celkový ekonomický rozvoj v krajine prebieha najmä v hlavnom meste Nairobi a v iných väčších mestách ako Mombasa, Kisumu či Nakuru.

S urbanizačným boomom, ktorý krajinou posledné roky prebieha, je možné sledovať neustály príchod vidieckeho obyvateľstva do Nairobi za vidinou lepšieho života a stáleho zamestnania. Väčšina ľudí však po príchode do mesta nedokáže nájsť zamestnanie, čo so sebou prináša množstvo najmä sociálnych a existenčných komplikácií spojených s platením nájmu či dopravou. Práve títo ľudia často končia v slumoch alebo odchádzajú do neďalekých vidieckych oblastí, kde sú mesačné náklady na život, vrátane nájomného, citeľne nižšie ako v meste. Návrat domov je pre nich takmer nemožný, nakoľko sa považuje za životné zlyhanie a je v predstavách miestnych ľudí spojený s odmietnutím a opovrhovaním zvyškom rodiny.

Takto vyzerala hrubá stavba školy v r. 2012

Základná škola sv. Filipa Neriho

V obci Joska nie je takmer žiadna sociálna infraštruktúra. Absentuje zdravotné stredisko a sociálna inštitúcia pracujúca s deťmi, mládežou alebo občanmi vo vyššom veku. Elektrifikovaných je približne iba 20 % domácností. V lokalite nie je zavedený vodovod a otázka vody je v lokalite veľkým problémom, nakoľko oblasť je charakterizovaná ako veľmi suchá.

Základná škola sv. Filipa Neriho ako jediná škola v tejto oblasti, je kombináciou dennej a internátnej školy pre deti ulice, siroty a deti zo sociálne slabých rodín. Bola postavená z grantu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci rozvojovej pomoci (SLOVAK AID). Svoju prevádzku začala 14. januára 2013, kedy bola slávnostne otvorená pánom Michalom Mlynárom, veľvyslancom SR v Keni. Škola má kapacitu 450 miest, z toho 250 na internáte. Momentálne do nej chodí 350 detí, z ktorých až 90 % je zaradených do projektu adopcie.

Počas prvého roka existencie školy – 2013 - sa vďaka našim dobrodincom, ktorí prispeli celkovou sumou 37 800.- EUR, mohli dostavať triedy a vybaviť internát a v roku 2014 pribudli aj triedy vyšších ročníkov.

V roku 2014 sa tiež podarilo s pomocou dobrodincov a farmaceutickej spoločnosti Novartis zabezpečiť vyvŕtanie studne pre objekt školy. Na videu si môžete pozrieť, ako sa deti tešia z toho, že majú dostupnú tečúcu vodu – vec pre nás každodenná a samozrejmá, ale pre tieto deti je to sviatok... Doteraz sa voda musela kupovať a dovážať v cisternách, čo bola nemalá položka v rozpočte školy.

Tento rok by sa malo dokončiť zavedenie elektriny do školského objektu, čo výrazne skvalitní život školákov aj personálu.