Adopcia

Centrá zapojené do projektu

Do projektu PODPORA VZDELÁVANIA CHUDOBNÝCH DETÍ sú v súčasnosti zapojené nasledujúce rehabilitačné centrá pre deti ulice:

Centrum sv. Kizita a sv. Gianny Beretty pre chlapcov ulice v Nairobi

Centrum pre chlapcov z ulice sv. Kizita a sv. Gianny BerettyCentrum pre chlapcov z ulice sv. Kizita a sv. Gianny Beretty sa nachádza v Mihangu, 20 km od centra hlavného mesta Nairobi, v Keni. Projekt bol založený slovenskou misiou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a veľkým úsilím prof. Vladimíra Krčméryho ako iniciátora celej myšlienky.

Hlavnou misiou centra je poskytnúť domov, prostredie lásky a nádeje, chlapcom z ulice prostredníctvom resocializačného programu, v ktorom im je poskytnuté vzdelávanie a rehabilitácia.

V minulosti sa o opustené deti a siroty v Keni vedela postarať rozšírená rodina, ale v dôsledku urbanizácie a modernizácie došlo k rozpadu tradičnej africkej rodiny ako takej, a preto sa jej členovia nedokážu o deti postarať ako dovtedy. Dnes sa na uliciach Nairobi pohybuje okolo 60-70 tisíc detí. Centrá sv. Kizita a sv. Gianny Beretty sú jedným z miest, ktoré sa snažia poskytnúť domov pre deti, ktoré stratili rodičov alebo sú na ulici z iných sociálnych dôvodov. Mnohí z týchto chlapcov prežili fyzické, psychické či sexuálne zneužívanie, vykorisťovanie, kmeňové vojny a nepokoje, drogovú závislosť, fetovanie lepidla a žili vo veľmi úbohých podmienkach pomerne dlhú dobu.

Hlavné poslanie centra:

  • Centrum pre chlapcov z ulice sv. Kizita a sv. Gianny BerettyPoskytnúť dočasné ubytovanie, vyváženú stravu, formálne alebo neformálne vzdelávanie pre chlapcov vo veku od 8 do 13 rokov po dobu dvoch rokov. Počas rehabilitačného procesu prechádzajú chlapci resocializáciou prostredníctvom ergoterapie (pracovná terapia), ako je práca v záhrade, chov domácich zvierat apod. Zároveň sa učia bežným pracovným návykom v domácnosti a pomáha sa im pochopiť a zažiť hodnotu života, priateľstva a rodiny. Chlapci prechádzajú špeciálnym psycho-sociálnym poradenstvom a vedením aj v spirituálnej oblasti. Mnohí z nich sú veľmi talentovaní a prostredníctvom arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, športových aktivít a rozmanitých hier sú ich talenty, dary a schopnosti ďalej rozvíjané.
  • Pripraviť chlapcov aj rodičov alebo iných zákonných zástupcov na reintegráciu chlapcov späť do rodiny prostredníctvom návštev rodiny, sanácie rodiny, seminárov a stretnutí s rodinnými príslušníkmi. Dôležité pre ich budúcnosť je udržiavať a budovať kontakt s členmi rodiny počas rehabilitácie chlapcov v centre a podporovať vzájomné stretnutia.