Adopcia

Voľné deti na adopciu Pre viac informácií o dieťati, kliknite na fotografiu.

Clement Batali

Clement Batali

Poplatok na jeden školský rok pre Clementa je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0196

Novela Jukudu

Novela Jukudu

Poplatok na jeden školský rok pre Novela je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0186

Ominiya Jubeck

Ominiya Jubeck

Poplatok na jeden školský rok pre Ominiyu je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0182

Grace Keji James

Grace Keji James

Poplatok na jeden školský rok pre Grace je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0189

Robert Lado

Robert Lado

Poplatok na jeden školský rok pre Roberta je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0205

Sabrino Lino

Sabrino Lino

Poplatok na jeden školský rok pre Sabrinu je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0233

Musa John

Musa John

Poplatok na jeden školský rok pre Johna je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, obed, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0228

Noal Mal

Noal Mal

Poplatok na jeden školský rok pre Noala je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0237

Soro Chaplen

Soro Chaplen

Poplatok na jeden školský rok pre Sora je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0220

Buga Muhamad

Buga Muhamad

Poplatok na jeden školský rok pre Buga je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0216