Adopcia

Voľné deti na adopciu Pre viac informácií o dieťati, kliknite na fotografiu.

Sabrino Lino

Sabrino Lino

Poplatok na jeden školský rok pre Sabrinu je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0233

Stela Monday

Stela Monday

Poplatok na jeden školský rok pre Stelu je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0234

Monica Rafael

Monica Rafael

Poplatok na jeden školský rok pre Monicu je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0235

John Marko

John Marko

Poplatok na jeden školský rok pre Johna je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0236

Musa John

Musa John

Poplatok na jeden školský rok pre Johna je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, obed, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0228

John Hong

John Hong

Poplatok na jeden školský rok pre Johna je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, obed, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0229

Kenyi James

Kenyi James

Kenyi má 11 rokov, od apríla 2017 navštevuje 2. ročník základnej školy DMI Nursery and Primary School v dedinke Rock City. Pochádza z kmeňa Mundari, zo štátu Lopit. Kenyi je úplná sirota, jeho rodičia (otec James Koral a matka Ibala Joseph) zahynuli počas vojnového konfliktu v r. 2011. O chlapca sa začala starať stará mama, ktorá je však už veľmi stará. Napriek veku chodí každý deň pracovať do kameňolomu, aby zarobila aspoň niečo na jedlo. Niekedy jej Kenyi pomáha drviť kamene. Rodina žije vo veľmi skromných podmienkach. Jedného dňa ho našli pri práci sestry z rehole DMI (Dcéry Panny Márie Nepoškvrnenej), a zavolali ho školy, ktorá bola v Rock City otvorená pre chudobné deti a siroty. Stará mama je veľmi šťastná, že aspoň jeden z jej vnukov chodí do školy a je povďačná sestrám za túto možnosť. Kenyi by sa chcel stať dobrým učiteľom, keď vyrastie.

Poplatok na jeden školský rok pre Kenyiho je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, obed, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0214

Noal Mal

Noal Mal

Poplatok na jeden školský rok pre Noala je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0237

Rebecca Patrick

Rebecca Patrick

Poplatok na jeden školský rok pre Rebeccu je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0223

Soro Chaplen

Soro Chaplen

Poplatok na jeden školský rok pre Sora je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0220

Buga Muhamad

Buga Muhamad

Poplatok na jeden školský rok pre Buga je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0216

Akech Koal

Akech Koal

Poplatok na jeden školský rok pre Akecha je 180 EUR, t.j. 15 EUR mesačne. V cene je zahrnuté: školné, nákup školských pomôcok, školskej tašky, školskej uniformy a topánok.

Variabilný symbol dieťaťa: 0159