Adopcia

Deti sv. Bakity - Adopcia na mieru

Dedinka Kit sa nachádza približne 25 km na juhovýchod od hlavného mesta Juba. V minulosti tu stál kláštor rehole Bratov sv. Martina de Porres, z ktorého po vojne zostali iba ruiny. Kostol je tiež zničený po vojakoch, ktorí ho používali počas vojny ako nocľaháreň. Väčšina obyvateľov dediny ušla pred vojenským konfliktom do buša. Miestna škola bola tiež zbúraná a stavebný materiál sa rozkradol.

V súčasnosti sa do dediny pomaly vracia život a ľudia sa snažia začať odznova. Bratia sv. Martina de Porres sa vrátili do dedinky a v roku 2015 začali v provizórnych podmienkach pod stromami vyučovať deti, ktorých je tu neúrekom. So súhlasom vlády začali stavať budovu školy. Bratia pochádzajú z Kene a Ugandy.

Všetky deti v škole pochádzajú z veľmi chudobných pomerov, niektoré sú siroty, či polosiroty , no aj tie, čo majú rodičov, nemajú možnosť navštevovať školu z finančných dôvodov. Rodičia pracujú väčšinou v poľnohospodárstve, alebo vyrábajú drevené uhlie, čo im však ledva stačí na skromné základné potraviny pre rodinu. Na školu im už nezostávajú žiadne prostriedky.

Bratia sv. Martina de Porres prostredníctvom nášho slovenského misionára p. Massea Golhu, OFM, prosia o pomoc pri vzdelávaní tejto komunity detí.

Projekt sme nazvali Deti sv. Bakity.

Sv. Bakita (prvá sudánska svätá) bola ako dieťa unesená a odvlečená do otroctva, nemala možnosť študovať, ale po čase sa z nej stala rehoľná sestra. Bola pracovitá, láskavá, obetavá, pokorná a jednoduchá. Dokázala si tak získať ľudí a inšpirovať ich aj duchovne. Robila všetko s nadprirodzeným nadšením. Rozumela si s deťmi, mala zmysel pre humor, bola spontánna a múdra. Jej sviatok pripadá na 8. februára.

Do nášho projektu sa môže zapojiť ktokoľvek, kto chce pomôcť školáčikom v základnej škole „ Brother Augusto Memorial Primary School“ – žiakom 1., 2. a 3. ročníka v dedinke Kit. Do 2. ročníka nastúpi vo februári 72 detí, do 3. ročníka 36 detí a do 1. ročníka zatiaľ nevieme, koľko sa zaregistruje.

Školné na jeden školský rok spolu so školskými pomôckami pre jedno dieťa je 100 Eur.

Prispieť môžete akoukoľvek čiastkou, ktorú si zvolíte, či už pravidelne alebo jednorázovo. Nemusí to byť plná suma na jedno dieťa. Kolektívnou adopciou chceme dať šancu aj menej solventným ľuďom, ktorí by chceli prejaviť svoju solidaritu s najzraniteľnejšími a najbiednejšími a pomôcť im čo i len jedným eurom, aby mali šancu získať lepšiu budúcnosť pre seba i svoje rodiny.

Číslo účtu: 292 290 8903/1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2290 8903
SWIFT: TATR SKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte „Deti sv. Bakity“.

Garant projektu:
Páter Masseo Golha, OFM – slovenský misionár vo farnosti Najsv. Trojice v Jube (hlavné mesto Južného Sudánu).

Vopred Vám ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť!