Adopcia

Bochník Sv. Antona pre Južný Sudán

„Vy im dajte jesť!“ (Lk 9,13)

Náš nový projekt bude podporovať stravovanie detí v základných školách, ktoré tam absentuje.

Niektoré deti chodia do školy pešo aj 2 - 3 hodiny a popoludní zase takú istú vzdialenosť často v horúčavách do 40˚C. Keďže pochádzajú z veľmi chudobných pomerov, strava v škole by bola často ich jediným jedlom za celý deň.

Ako prvá bola do projektu vybratá dedinka Digala, vzdialená 26 km od Juby (hlavného mesta Južného Sudánu). Minulý rok tu bola otvorená nová škola, ktorú im postavila vláda. Deti sa tu už teda nemusia učiť pod stromami ako doteraz.

Aby dosahovali žiaci dobré školské výsledky, potrebujú byť nasýtené. Strava na jeden školský rok pre 80 detí stojí 8000 Eur. Všetko sa musí dovážať z hlavného mesta – drevené uhlie na varenie, základné potraviny apod.

Našou snahou je, aby sa do projektu zapojili aj miestni ľudia, ktorí by pestovali fazuľu, kukuricu a iné plodiny, ktoré by boli lacnejšie a zároveň by sa ich kúpou podporoval rozvoj miestneho poľnohospodárstva.

Ak sa nám podarí vyzbierať od dobrodincov viac peňazí, budeme môcť zapojiť do projektu ďalšie školy v iných dedinách.

Garant projektu:
Rehoľa Menších bratov františkánov OFM vo farnosti Najsv. Trojice v Jube (hlavné mesto Južného Sudánu).

Prispieť môžete akoukoľvek sumou či už jednorázovo alebo pravidelne, na číslo účtu: 292 290 8903/1100 – do správy pre prijímateľa uveďte „Bochník sv. Antona“.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu dobrosrdečnosť!