Adopcia

O projekte

Sudán

Južný Sudán patrí v dôsledku občianskej vojny trvajúcej vyše 50 rokov, ku krajinám s najnižším stupňom rozvoja na svete. Podľa najnovších údajov je Južný Sudán druhá najchudobnejšia krajina. Vo vojne zomrelo viac ako dva milióny ľudí a každý deň zomierajú ďalší kvôli hladu a rôznym chorobám. Priemerný vek v krajine je 42 rokov, pričom 60 % populácie tvorí mládež do 25 rokov a deti. V dôsledku vojny okrem fyzickej deštrukcie veľká časť obyvateľstva prišla o možnosť naučiť sa čítať, písať a počítať. Dá sa povedať že až vyše 80 % obyvateľstva je negramotného.

Od mája 2014 sme začali realizovať projekt Podpora vzdelávania chudobných detí pre 114 detí v hlavnom meste Juba a v okolitých dedinách v spolupráci so slovenským misionárom - františkánom, pátrom Masseom Golhom, OFM. Väčšinou ide o siroty alebo polosiroty z najchudobnejších pomerov, ktoré by inak nemali šancu získať vzdelanie. O deti sa starajú sestry z rehole Dcér Panny Márie Nepoškvrnenej (Daughters of Mary Immaculate - DMI), pochádzajúce z Indie.

V r. 2015, keď sa bratia františkáni stali súčasťou farnosti Najsv. Trojice, pribudlo do projektu 26 detí katechétov, väčšinou vdovcov a vdov a 13 detí z Juby a z dediny Ganji. Okrem toho sme podporili 20 detí zo školy, ktorú spravujú rehoľní bratia z komunity sv. Martina de Porrés. V r. 2016 k nim pribudlo ďalších 20 detí a deti troch tried z dediny Kit (projekt Deti sv. Bakity).

V r. 2016 narástol počet podporovaných detí o 23 detí z dedín Ganji a Kagwada, a 68 detí z Juby, Luri a Bilingi.

V lete 2016 počas ozbrojených nepokojov sa nám niekoľko detí stratilo v dôsledku vnútornej migrácie do bezpečnejších oblastí. Páter Masseo sa po vyše trojročnom misijnom pôsobení vrátil na Slovensko. Našim miestnym koordinátorom je páter Federico Gandolfi, OFM, pôvodom z Talianska.

Indické sestry DMI pokračujú vo svojej misijnej práci pre najbiednejšie sudánske obyvateľstvo, a tak ich prostredníctvom môžeme pokračovať aj my v podpore chudobných detí. Tento rok sme zapojili do projektu 140 detí z dediny Rock City, kde sa prevažná väčšina obyvateľov živí lámaním kameňa. Veľa detí namiesto školskej dochádzky pracuje v kameňolome.

Celková suma príspevku na jeden školský rok pre jedno dieťa je 180 Eur, t.j. 15 Eur mesačne, ktoré sa použijú na úhradu školného, školských uniforiem, topánok a školských pomôcok.

Sponzor – adoptívny rodič – si môže vybrať dieťa z nášho zoznamu a posielať uvedenú sumu v mesačných, štvrťročných, polročných splátkach, alebo naraz na celý rok. Kontakt s dieťaťom je možný formou listov, ale keďže deti sa najprv musia naučiť po anglicky, aby mohli komunikovať, sponzori budú od nich dostávať namaľované obrázky a prostredníctvom koordinátora projektu informácie o tom, ako sa im darí v škole.

Prosíme o pochopenie, že doručovanie listov do Južného Sudánu je pomerne náročné, keďže v krajine nefunguje pošta a kvôli komplikovanej situácii nevieme zaručiť pravidelné časové intervaly, v ktorých dostaneme správy, kópie vysvedčení atď., a tak aj ich doručenie dobrodincom môže trvať trochu dlhšie, ako by očakávali.