Adopcia

Jedáleň Dobrého Pastiera - Plánovaný rozpočet

Mäso

 • 1 porcia mäsa raz do týždňa pre každé dieťa
 • Spolu: 350 detí
 • Týždenná spotreba: 20 kg mäsa – 100 Eur (1 kg stojí 5 Eur – 500 KSH)
 • Mesačná spotreba: 400 Eur
 • Ročná spotreba: 4 000 Eur (10 mesiacov)

Ovocie

 • 1 kus ovocia dvakrát do týždňa pre každé dieťa
 • Spolu: 350 detí
 • Týždenná spotreba: 700 ks ovocia – 140 Eur (1 banán 0,10 Eur, 1 mango 0,20 Eur, 1 pomaranč – 0,20 Eur)
 • Mesačná spotreba: 560 Eur
 • Ročná spotreba: 5 600 Eur (10 mesiacov)

Mlieko

 • 1 pohár mlieka (250 ml) raz do týždňa
 • Týždenná spotreba: 88 litrov mlieka – 71 Eur (1 liter stojí 0,80 Eur –80 KSH)
 • Mesačná spotreba: 284 Eur
 • Ročná spotreba: 2 840 Eur (10 mesiacov)
 • Ak by škola mala vlastnú dojnú kravu, ktorá by pri dostatočnej výžive a dobrých podmienkach vyprodukovala cca 40 – 50 litrov mlieka za deň, náklady by boli:
  • Kúpa kravy - 1 500 Eur
  • Stajňa – 3 000 Eur
  • Strava na mesiac – 100 Eur

Chlieb

 • Chlieb na raňajky raz do týždňa
 • Týždenná spotreba: 175 kusov toastového chleba – 88 Eur (1 balík pre dve deti stojí 0,50 Eur – 50 KSH)
 • Mesačná spotreba: 352 Eur
 • Ročná spotreba: 3 520 Eur (10 mesiacov)

Čapati

 • 2 kusy čapati raz do týždňa
 • Z jedného balíka 2 kg múky sa dá spraviť cca 21 kusov čapati.
 • Týždenná spotreba: 700 kusov čapati, t.j. 72 kg múky(36 balení 2 kg múky) – 40 Eur (2 kg stoja 1,10 Eur – 110 KSH) a 20 litrov oleja – 30 Eur
 • Mesačná spotreba: 280 Eur
 • Ročná spotreba: 2 800 Eur (10 mesiacov)