Adopcia

Deti ulice

Deti uliceOpustené deti v uliciach veľkomiest nie sú novým fenoménom. Nikdy predtým však nebol tento sociálny jav taký rozšírený ako je v súčasnosti. Vo veľkých mestách rozvojových krajín - od Bogoty, Bombaja a Kalkaty, po Rio de Janeiro, Mexico City, Káhiru a Lagos - sú ulice a neustále rozširujúce sa predmestia plné detí. Avšak aj veľkomestá priemyselne rozvinutých krajín, ako je New York, Londýn alebo Paríž, musia čeliť tomuto fenoménu.

Deti ulice sú prevažne, ale nie výhradne, chlapci vo veku od 5 do 18 rokov. Mnohé si udržujú posledné putá s rodinou alebo s kýmkoľvek, kto zostane z tradičnej rodinnej štruktúry. Prežívajú jednotlivo alebo v skupinách, zarábajú si príležitostnou prácou a často patria medzi delikventov.

Deti ulice sú vystavené zneužívaniu každého druhu. Prespávajú na chodníkoch, na parkoviskách, pod stánkami s jedlom, každý deň sú konfrontované s úlohami vzbudzujúcimi strach a násilie. Sú nútené žobrať, lebo nemajú jedlo alebo vyberajú odpadové koše, kde si hľadajú zvyšky potravy. Pravidelne sú vyhadzované zo zdravotných stredísk, ak ich navštívia, keď potrebujú ošetrenie. Tieto deti trpia podvýživou, ochoreniami dýchacích ciest a sexuálne prenosnými chorobami. Lokálne autority a spoločnosť ich vo všeobecnosti odmietajú ako „mrzutosť“. Často sú bité, prenasledované políciou a príležitostne aj uväznené.

Deti uliceDôvody, prečo deti opúšťajú svoje domovy sú rozličné, ale môžeme ich rozdeliť na skupinu nátlakových a príťažlivých faktorov. Medzi nátlakové faktory sa zaraďujú: extrémna chudoba, zložité rodinné konflikty, zneužívanie a zanedbávanie, alebo závislosť rodičov na drogách a alkohole. V skupine príťažlivých faktorov je dominantná uvedomelá sloboda na ulici a lepšia možnosť postarať sa o svoje potreby. Môžeme povedať, že dieťa má lepšie podmienky na ulici ako doma.

Tu si môžete pozrieť reálny svet detí ulice v Nairobi, hlavnom meste Kene. Hlavnou postavou je Dickson Makonde - chlapec, ktorý úspešne prešiel procesom resocializácie a reintegrácie, ukončil základnú školu a dvojročnú učňovskú školu, odbor automechanik, ako prvé dieťa z nášho projektu Podpora vzdelávania chudobných detí.