Adopcia

Projekt „Bright and needy children“ (slov. Šikovné, ale núdzne deti)

Projekt sa začal realizovať v januári 2014 ako pilotný program Základnej internátnej školy sv. Filipa Neriho. Vznikol ako reakcia na akútne potreby nielen komunity, ale aj širšieho okolia. V  Keni existuje niekoľko podobných programov, ktoré podporujú túto kategóriu detí, avšak väčšina prebieha na stredných školách. Náš projekt je zavedený na základnej škole s cieľom podchytiť deti, u ktorých je potenciál a intelekt už v útlom veku a rozvinúť tak nielen ich logické schopnosti, ale celkovo ich pripraviť do života a odbremeniť ich od problémov, ktorým sú vystavované v rodinách. Tento projekt dáva šancu študovať na kvalitnej základnej škole deťom, ktoré sú šikovné, ale rodinné prostredie, z ktorého pochádzajú, im nedokáže poskytnúť lepšie podmienky na rozvoj ich intelektových schopností. Nízka motivovanosť ku štúdiu, nevyhovujúce rodinné prostredie, nízka úroveň základnej školy, ktorú navštevujú a minimálne nároky v škole spôsobujú, že ich intelekt sa časom vytráca a deti sa stávajú priemernými. Úroveň základných štátnych škôl, ktoré navštevujú, je katastrofálna, a tak nemajú takmer žiadnu šancu dostať sa na kvalitné, uznávané stredné školy. Tento projekt dáva deťom šancu na lepší,  kvalitnejší život a motivuje deti k štúdiu a k získavaniu dobrých študijných výsledkov.

Podmienky prijatia do projektu:

  • polosirota/sirota
  • deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • deti z neúplných rodín

ak:

  • neexistuje žiadny iný rodinný príbuzný, ktorý by sa o dieťa dokázal finančne starať
  • dieťa navštevuje štátnu základnú školu
  • dieťa dosahuje veľmi dobré výsledky v štátnej škole (na prijímacom pohovore predloží vysvedčenie za posledné 2 roky)
  • absolvuje prijímací pohovor do Základnej školy sv. Filipa Neriho, kde musí dosiahnúť na teste min. 80% a viac