Adopcia

O projekte

KarnevalV Afrike chodí pravidelne do školy len časť detí školského veku. Predovšetkým chudoba je hlavnou príčinou toho, že veľká časť z nich nezíska ani základné vzdelanie. Absencia zdravotného a sociálneho poistenia zapríčiňuje, že sa rad detí celkom nevinne ocitne v situácii, ktorá im nedovoľuje rozvíjať ich prirodzené nadanie a schopnosti.

Projekt Podpory vzdelávania chudobných detí (adopcia detí na diaľku) môže prostredníctvom adoptívnych rodičov - darcov zmeniť životy mnohých detí, ktoré sa ocitli na ulici alebo pochádzajú z neúplných rodín alebo majú rodičov, ktorých sociálna situácia je veľmi zlá. Cieľom je predovšetkým sprostredkovať prístup k vzdelaniu.

ZábavaDarca posiela finančnú čiastku na vybrané dieťa, ktorou sa platí školné, učebné pomôcky, povinná školská uniforma, internát, strava v škole. Dieťa má tak zabezpečené aspoň minimum životných podmienok, aké majú ostatné deti vo svete. Peniaze sa posielajú priamo slovenskému koordinátorovi do Nairobi, ktorý nakúpi všetko potrebné, zabezpečí zápis do najvhodnejšej školy v okolí, zaplatí potrebné školské poplatky a spolupracuje s rodinou dieťaťa, ak ju má. Dieťaťu, ktoré nemá rodinu, sa nájde dobrá internátna škola.

Adoptívny rodič - darca je pravidelne informovaný o tom, ako sa dieťaťu v škole darí, dostáva kópie vysvedčení a môže si s dieťaťom dopisovať a vymieňať fotografie.

ZábavaDo projektu bolo vybrané Centrum sv. Kizita a sv. Gianny Beretty v Nairobi a Centrum bl. Zdenky Schellingovej, ktoré zriadila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V centrách sa rehabilitujú chlapci a dievčatá z ulice, ktorí sú po ukončení pobytu integrovaní do rodín, ak je to pre nich vhodné, či možné. V niektorých prípadoch je nutné umiestniť dieťa do internátnej školy, ktorá je podstatne drahšia.